ฟอร์มบันทึกข้อมูล

อุปการณ์ที่ขึ้นทะเบียน Single Use หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็น Single Use และนำมา reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ)
ผู้บันทึก / หน่วยงาน :
  
ชื่อเครื่องมือ-รุ่น : *
ชื่อบริษัทผู้ผลิต/เบอร์โทรติดต่อ : *
รหัสกรมบัญชีกลาง : *
ราคาเบิกได้ (บาท) : *
ระบุหัตถการในการใช้เครื่องมือ : *
ระบุวิธีการล้างทำความสะอาดก่อนส่งมาทำให้ปราศจากเชื้อ : *
ระบุวิธีการตรวจสอบ Function ของเครื่องมือ :
ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น
รูปร่าง ความต้านทานในการแทง
ความขุ่น - ใส ความโค้งงอ
ความคมตรงส่วนปลาย การเปิด-ปิดของส่วนปลาย
อื่น ๆ
การทำความสะอาดอุปกรณ์ Single Use สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากที่สุดแล้วหรือไม่     ใช่      ไม่ใช่  
จำนวนครั้งในการใช้ : *
ราคาเครื่องมือใหม่ (บาท) : *
หมายเหตุ :
รูปภาพ :
รูปอุปกรณ์ควรมองเห็นอุปกรณ์ทั้งหมด